Disclaimer - YOURSKIN Skip to content

DISCLAIMER

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.yourskinapeldoorn.nl en www.yourskinshop.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door YOURSKIN. In deze disclaimer geeft YOURSKIN aan onder welk voorbehoud de informatie op deze websites aan jou wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze websites is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YOURSKIN is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij YOURSKIN.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op de website van YOURSKIN staan, geldt dat YOURSKIN streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met YOURSKIN te mogen claimen of te veronderstellen.

YOURSKIN streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan YOURSKIN daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. YOURSKIN behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. YOURSKIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar YOURSKIN via hyperlinks verwijst.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

LET OP!

In verband met onze vakantie worden bestellingen die vanaf 4 februari na 12:00 uur worden geplaatst verzonden op 16 februari.

Bestellingen die voor of op 4 februari vóór 12:00 uur worden geplaatst worden nog verzonden.